ผอ.สพป.สตูลจัดโครงการสร้างรายได้ให้นร.ช่วงปิดเทอม

Tagged As:

ผอ.สพป.สตูล จัดโครงการเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษา – สร้างรายได้แก่นักเรียนช่วงปิดเทอม สนองนโยบายรัฐฯนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สตูล กล่าวว่าขณะนี้ สปท.สตูล
สนองนโยบายรัฐบาลในโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท จากศูนย์ประสานงาน และบริหารการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ้างนักเรียนจำนวน 240 รายในสังกัด เพื่อทำงานช่วงของเดือนมีนาคม – เมษายน จำนวน 28 วัน วันละ 200 บาท เป็นการสนองพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการรณรงค์ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา สามารถเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม โดยผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒธรรมถือเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงไปประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นักเรียนส่วนใหญ่ กล่าวดีใจที่มีงานทำ มีรายได้ เพื่อเป็นการเตรียมซื้ออุปกรณ์การเรียน และช่วยเหลือจุพ่อแม่ในครอบครัวต่อไป

4 เม.ย.60–เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานการประชุมครม. โดยก่อนการประชุม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะรณรงค์วันผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จากนั้นนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม พร้อมตัวแทนภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ รณรงค์การจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยรณรงค์ให้ประชาชนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เล่นน้ำสงกรานต์ในท้ายรถกระบะเพื่อป้องกันอันตราย โดยระหว่างร่วมรณรงค์ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับรมว.มหาดไทยว่า “เราไม่สามารถห้ามคนกินเหล้าได้ จึงฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดโซนนิ่ง ในช่วงที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ และจุดที่มีการดื่มสุรา”พล.อ.ประยุทธ์ ได้เขียนคำอวยพร รณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ว่า “ขอให้มีความสุข สดชื่น ปลอดภัย ในห้วงวันสงกรานต์ 2560 ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปให้คนไทยทุกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรม อันงดงามของเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีและทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยตลอดห้วงสงกรานต์และตลอดไป”